Stichting IJselboomgaarden

Links

Groenloket Overijssel
Op deze website is informatie te vinden over subsidiemogelijkheden en wetgeving ten aanzien van natuur en landschap in de provincie Overijssel.

Groenloket Gelderland
Op deze website is informatie te vinden over subsidiemogelijkheden en wetgeving ten aanzien van natuur en landschap in de provincie Gelderland. Daarnaast worden handreikingen geboden voor de inrichting en het beheer van natuur en landschap.

Landschap Overijssel
Bij Landschap Overijssel kunt u onder ander terecht voor ondersteuning bij particulier natuurbeheer in de provincie Overijssel.

Landschapsbeheer Gelderland
Bij Landschapsbeheer Gelderland kunt u onder ander terecht voor ondersteuning bij particulier natuurbeheer in de provincie Gelderland.

Noordelijke Pomoplogische Vereniging
De Noordelijke Pomologische Vereniging zet zich in voor het behoud van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen.

Appelcollecties
Op deze website is informatie te vinden over collecties van oude fruitrassen en de bijhorende vindplaatsen. Het centrum voor genetische bronnen heeft ook zelf een collectieboomgaard met oude rassen ingericht om de genendiversiteit te behouden.

Stichting IJsselhoeven
Bij de stichting IJsselhoeven kunt u terecht voor informatie en ondersteuning voor het behoud van ijsselhoeven en haar erven.

Steunpunt Hoogstamfruit
Het Steunpunt is een onafhankelijk project van een groot aantal gemeenten in het Rivierengebied en Landschapsbeheer Gelderland. Iedereen die woonachtig is in een van de aangesloten gemeenten, kan vrijblijvend terecht bij het steunpunt voor het stellen van vragen over onderhoud, aanplant, subsidies, soortenkeuze etc.

Welsumse Sapmobiel
Op de website van de welsumse sapmobiel kunt u terecht voor de verwerking van uw fruit tot sap.

De Sappers

Op de website van de Sappers kunt u terecht voor de verwerking van uw fruit tot sap.

Mobipers

Op de website van de Mobipers kunt u terecht voor de verwerking van uw fruit tot sap en van uw noten tot notenolie.

Pomologisch Genootschap Limburg
Het Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) is een vereniging die zich inzet voor het behouden, bevorderen en uitdragen van de kennis over oude (hoogstam)fruitrassen en de Limburgse fruitcultuur

Pomologische vereniging Noord-Holland
De Pomologische vereniging Noord-Holland stimuleert het behoud van hoogstamfruit in de provincie Noord-Holland.

Streuobst
Op deze duitstalige website is veel informatie te vinden over Streuobst (hoogstamboomgaard) en fruitrassen. Dit wordt verzorgd door de NABU-Bund vakvoorlichters Streuobst.