Stichting IJselboomgaarden

Publicaties

De volgende publicaties zijn te downloaden:

De brochure Vruchtbare samenwerking (2006)

Het rapport De Hoogstamboomgaard Natuurlijk

Artikel in vakblad Natuur, bos en landschap